Terug naar de basis in een veranderende wereld

De communicatiewereld verandert voortdurend én snel. De samenleving digitaliseert, nieuwe communicatievormen dienen zich aan en maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op menselijk gedrag. Neem daarbij de snelle, technische ontwikkelingen waarmee ons steeds weer meer nieuwe (sociale) media en middelen ter beschikking komen om dé boodschap over te brengen. Hoe houd je als (toekomstig) communicatieprofessional al deze ontwikkelingen bij en het hoofd koel zonder je focus te verliezen?

In mijn werk als communicatieadviseur stort ik me dagelijks op leuke en uitdagende opdrachten en projecten. Wat mij daarbij – vooral de laatste jaren – opvalt, is dat bij veel bedrijven en organisaties de focus op de productie van ‘losse’ middelen ligt. Denken in uitingen als advertenties, een website, brochures of social media is vaak het vertrekpunt. Dat is natuurlijk niet vreemd. Klanten zien door de bomen het bos niet meer met zoveel mogelijkheden die ons ter beschikking staan. Om daadwerkelijk resultaat te behalen, is het noodzakelijk om de opdrachtgever aan de hand te nemen en hem eerst pas op de plaats te laten maken.

Maak uitgebreid kennis met je klant. Besteed voldoende tijd en aandacht aan het verhelderen en formuleren van de beoogde doelstelling(en).

Wat wil hij bereiken met jouw inzet?

Wie is de doelgroep? Wat is de boodschap?

Hoe breng je de boodschap het beste over? Nadat je deze vragen hebt beantwoord, ga je bepalen welke communicatiemiddelen het meest geschikt zijn. Gaandeweg ontstaan er creatieve én slimme ideeën die aansluiten bij de wensen en eisen van je klant, en hem in staat stellen zijn doelstellingen te realiseren. Bovendien wordt het beschikbare budget optimaal benut.

Wat blijft in de veranderende communicatiewereld zijn de hierboven vermelde basisvragen, die voor elk communicatievraagstuk beantwoord moeten worden. Evenmin onveranderd is dat effectieve communicatie essentieel is voor succes. Door altijd weer eerst terug te gaan naar de basis, ga je daarna veel effectiever aan de slag. Want communicatie blijft het sterkst als het systematisch en eenduidig is en de bij de opdracht passende communicatiemiddelen elkaar versterken. Of het nu gaat om het schrijven van een brochure, het maken van een website, een flitsende promotiefilm, het ontwikkelen van een huisstijl of het bedenken van een social media-campagne.

Betekent dit dan een saai bestaan voor de communicatieprofessional? Nee, verre van zelfs. Elk bedrijf, elke organisatie en elke opdracht is anders. Gelukkig maar, want dit maakt elke opdracht telkens een compleet nieuwe uitdaging. En het betekent dat geen enkele oplossing hetzelfde is. Lijkt mij een prima vooruitzicht voor de komende jaren in de verder veranderende wereld van communicatie.

 

Daniëlle Dohmen

Mediamens BV