FutureM – Professionals

Met FutureM willen wij als studievereniging CIW-studenten de mogelijkheid bieden een dag(deel) mee te lopen met een professional in het toekomstige vakgebied. Er ontstaat zo een reëel beeld van waar een professional zich mee bezig houdt. Het is een zeer persoonlijke vorm van voorlichting en studenten krijgen een reëel beeld van hoe een doordeweekse dag van een professional eruit ziet. Met de studie Communicatie- en Informatiewetenschappen kun je later op veel plekken terecht komen. FutureM geeft studenten de kans zich te oriënteren op de mogelijkheden in het werkveld.

Dit alles begint met het zoeken naar professionals waaraan de geïnteresseerde studenten gekoppeld kunnen worden! Ben jij bereid 1 á 2 keer per jaar een student een dag(deel) te begeleiden en hem/haar te laten zien waar jij in je werk dagelijks mee bezig bent? Klik dan snel op deze link en vul het aanmeldformulier in!