Opleiding en carrière

Bij de opleiding Communicatie – en Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen worden studenten opgeleid tot professionals op het gebied van communicatie. Eén van de doelen van de studie is het opleiden van studenten tot bedrijfscommunicatiespecialisten die in staat zijn om zelfstandig onderzoek uit te voeren dat niet alleen bijdraagt tot de theorievorming op het gebied van de communicatiekunde maar ook van belang is voor een organisatie die een intern of extern communicatieprobleem moet oplossen.

In de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen van de letterenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen is de aandacht gericht op communicatie van organisaties.

Bij ‘organisaties’ valt te denken aan commerciële bedrijven, maar ook aan non-profit organisaties. De studie Communicatie- en Informatiewetenschappen biedt studenten, naast een grondige universitaire scholing voor de uitvoering van communicatietaken in arbeidsorganisaties, een wetenschappelijk kader voor analyse en ontwikkeling van interne en externe communicatie van organisaties.

In het studieprogramma zijn daartoe drie centrale aandachtsgebieden opgenomen:

  • ‘Taal en Communicatie’
  • ‘Bedrijf en Organisatie’
  • ‘Onderzoek’

 

Communicatie – en Informatiewetenschappen richt zich op een breed segment van de arbeidsmarkt: handel en industrie, zakelijke dienstverlening en overheid.
Arbeidsorganisaties onderkennen het belang van communicatie in toenemende mate: enerzijds willen zij inzicht krijgen in het verloop van communicatieprocessen, met de bedoeling deze processen te verbeteren; anderzijds vraagt de internationalisering om correct en effectief gebruik van taal in meertalige communicatiesituaties. Deze intensivering van aandacht voor communicatie heeft tot gevolg dat de vraag naar deskundigen op het terrein van taal en communicatie toeneemt. Communicatie- en Informatiewetenschappen zorgt voor de opleiding van deze deskundigen!

Meer informatie? Klik hier!

Daarnaast heeft iedere opleiding een opleidingscommissie die bestaat uit zowel docent- als studentleden. De studentleden vertegenwoordigen de studenten van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) en worden dan ook jaarlijks verkozen door diezelfde studenten. De docentleden worden verkozen door het wetenschappelijk personeel van de opleiding CIW.

Meer informatie? Klik hier!

 

Help-Desk