New People Partnership

Producten kunnen worden gekopieerd. Dit geldt ook voor technologie en training. Uiterst gedreven en gemotiveerde mensen met hart voor de zaak kan echter niemand kopiëren! Een onderneming heeft mensen nodig die tot het uiterste willen gaan. Behoud die door ze op een nieuwe manier te benaderen.

Tijden veranderen. Het is niet langer zo dat de loyale werknemer vanzelfsprekend verzekerd is van een baan en een stabiele arbeidsomgeving. Loyaliteit en het leveren van aanvaardbare prestaties leiden niet langer tot een toename in verantwoordelijkheden en salaris. New People Partnership biedt een nieuwe kijk op de band tussen werkgever en -nemer. Het levert een personeelsbeleid op dat in het verlengde ligt van de strategie van de onderneming.

Nieuwe relatie

Hoe het werkt? Het bedrijf investeert in de werknemer en geeft deze werk waarmee zij inzetbaar blijft voor de markt. De werknemer is verantwoordelijk voor haar eigen carrière. Ze bouwt zelf vaardigheden op die zowel voor het bedrijf als voor haar eigen toekomst van waarde zijn. Training, scholing en ontwikkeling in ruil voor strategische, operationele en financiële voordelen binnen het bedrijf. De werkgever-werknemer relatie komt zo volledig tot haar recht.

De nadruk komt te liggen op wederzijdse afhankelijkheid. De werknemer voelt zich betrokken vanuit een volwassen relatie met de werkgever waarbij zelfrespect en kracht uit de persoon zelf komen. Mensen willen graag eerlijk en open kunnen zijn, zinvol werk hebben, meer leren, erkenning krijgen als volwaardig individu, en meer zeggenschap over het eigen leven. Dit zal leiden tot hoge productiviteit, meer betrokkenheid, en allerlei vormen van samenwerking, flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

Vijf principes

New People Partnership is een flexibel concept dat aan de specifieke eisen en cultuur van het bedrijf moet worden aangepast, met een duidelijke koppeling tussen de  bedrijfsstrategie, het personeelsbeleid en het evaluatie- en beloningssysteem. Vijf principes staan voorop:

1. Het welzijn van de werknemer is voor beide partijen van groot belang

Dit moet naar voren komen in alles wat het bedrijf intern en extern doet en zegt. Ook moeten personeelsbeleid en visie een samenhangend geheel vormen

2. Open communicatie is de basis

Duidelijke communicatie en informatie over wat er in en rond het bedrijf speelt, en welke consequenties dat heeft voor de individuele werknemers.

3. Werknemers sturen hun eigen carrière

Werknemers zijn actief op zoek naar carrièrekansen of met het creëren hiervan. Werkgevers begeleiden bij het opbouwen van een op maat gesneden loopbaan.

4. Werknemers verkrijgen meer zekerheid door het opbouwen van vaardigheden

De opgebouwde vaardigheden garanderen een vergrote inzetbaarheid in de markt en in het bedrijf. Dit is tweerichtingsverkeer, de werknemer zelf moet voortdurend willen blijven leren.

5. Prestatieverantwoordelijkheid op alle niveaus

Men neemt persoonlijke verantwoordelijkheid voor de concurrentiekracht van het bedrijf. De toekomst en aantrekkelijkheid van een baan, alsmede de beloning, worden gekoppeld aan de prestaties van de organisatie.

Wie deze principes onderschrijft, zet in op de veranderingen van de toekomst en zorgt ervoor dat succes binnen handbereik blijft. Een organisatie is en blijft immers afhankelijk van zijn werknemers, op alle niveaus. Houd hen getraind, betrokken en loyaal – en daar is New People Partnership een uitstekend uitgangspunt voor.

__________________________________________________________________________________

Target Point is een adviesbureau dat zich specialiseert in verandering binnen bedrijven, met als slogan ‘guide to change’. Ze hebben een kennisportal genaamd Changepedia, waar ik regelmatig artikelen voor schrijf, zoals bovenstaande over het onderwerp motivatie. Afgelopen periode heb ik aan de map motivatie gewerkt. Motivatie per levensfase, de Herzbergs theorie en New People Partnership zijn zomaar een paar onderwerpen die je daar tegenkomt. Ook mocht ik aan het einde een eigen reflectie op motivatie schrijven. Op Changepedia publiceren levert kennis én ervaring op, en biedt bovendien kansen om waardevolle trainingen te volgen. Lijkt jou dit ook leuke manier om ervaring op te doen en je schrijfvaardigheden te ontwikkelen onder professionele begeleiding? Mail dan snel naar roderick.leermakers@targetpoint.nl en kom ons schrijversteam versterken!

 

Milou Jansen

Commissaris Interne Betrekkingen 2014-2015