La mer à boire?

NOVEMBER 1989, PRECIES 25 JAAR GELEDEN…

…Was ik D II-student Bedrijfscommunicatie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.  In die maanden werd het Holland Casino aan de Waalkade in Nijmegen geopend (september), de Berlijnse Muur afgebroken (november) en dictator Ceaucescu in Roemenië koelbloedig en voor altijd het zwijgen opgelegd (december).  Deze laatste twee wereldnieuwsfeiten konden we uitsluitend volgen via radio, TV en dagbladen.

… Was ik bezig om het eerste sponsorcontract voor Babylon te regelen.  Bij toen nog Amro Bank op het Keizer Karelplein. De naam van de sponsorcoördinator van de bank weet ik ook nog: Gé de Haan – en het ging om een bedrag van zegge en schrijven fl. 700 (zevenhonderd gulden). Ingangsdatum 1 januari 1990. Voor dat geld kon de sponsor advertenties in het studentenblad plaatsen en het aanbrengen van een x-aantal studentenrekeningen vanuit Babylon terugverwachten.

…Wist ik dat ik zwaarder moest inzetten op mijn zogenaamde B-taal binnen Bedrijfscommunicatie. En die B-taal  was Frans, naast A-taal Nederlands. Dus bezocht ik regelmatig de 6e verdieping van het Erasmusgebouw om er bij de sectie Franse taal- en letterkunde papieren folders van zomercursussen in Frankrijk te scoren. Dit leidde uiteindelijk tot een onvergetelijk bezoek aan Université II Haute Bretagne in Saint-Malo in juli/augustus 1990. Ik heb met de internationale studenten die ik daar ontmoette, jarenlang contact gehouden, evenals met het gastgezin dat mij gedurende enkele weken kost en inwoning gaf, de familie Houdayer.

…Gingen we vanuit de Clubbladcommisie van Babylon met de voorloper van het Babylon Magazine, toentertijd genaamd “de BC-Eend [subtitel: Eendje die ook onder de rand kijkt!]”, gewoon naar copyshop De Print, schuin tegenover de Albert Heijn op de Daalseweg, om daar 250 exemplaren te laten fotokopiëren.

…Organiseerden wij het eerste jaarfeest van Babylon (officieus opgericht op 1 december 1988, in kamer E.3.03, en via een notariële akte officieel het verenigingslicht gezien op 14 maart 1989) in het bovenzaaltje van cafe Vivaldi’s, op donderdag 7 december 1989. Je had toen drie horeca-etablissementen op de Waalkade: Vivaldi’s, Kandinsky (iets verderop bestiert de eigenaar van dit grand café tegenwoordig Le Figaro) en het eerder genoemde Holland Casino. De foto’s van die avond werden gemaakt met een foto-apparaat met een rolletje, dat ontwikkeld moest worden.

NOVEMBER 2014, PRECIES 25 JAAR LATER…

…Kijk ik met een grote glimlach maar ook met een vleugje melancholie terug op die tijd. Want het was een mooie tijd. Sterker nog, als het goed is, is je studententijd één van de mooiste periodes, zo niet DE mooiste tijd van je leven.  En daar kom je altijd achteraf pas achter, ofschoon dit in mijn geval geen 25 jaar hoefde te duren. Maar ik kijk vooral ook terug met het besef dat de tijd bepaald niet stil is blijven staan. In een presentatie van een online instituut kwam ik vorig jaar het statement tegen dat het vakgebied marketing de afgelopen twee jaar meer is veranderd dan de voorafgaande vijftig jaar.  Welnu, het vakgebied heeft zich sinds 1989 enorm ontwikkeld, zeker sinds Tim Berners-Lee en Robert Cailliau begin jaren negentig met de ontwikkeling van het world wide web alle communicatie- en informatietheorieën voorgoed op hun kop zouden zetten. En daar waar in 1989 Gerald M. Goldhaber mijn goeroe was, haal ik de marketing- en communicatiemosterd nu van een veelvoud aan leveranciers via onder andere www.marketingfacts.nl.

Het gaat sinds twee jaar inderdaad wel érg rap. Zo rap dat de digitalisering van de maatschappij voor een volledige kanteling van privé- en zakenleven heeft gezorgd.  Daar waar social media twee jaar geleden nog als middel werden gezien om een bepaald marketing- of communicatiedoelstelling te bereiken, zijn ze nu niet meer weg te denken uit je persoonlijke, dagelijkse activiteiten én uit een marketingplan. Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen. En het eindigt hier niet mee.

Eerlijk gezegd lijkt het mij a thrill of a lifetime om juist nu, anno 2014, student Bedrijfscommunicatie te zijn.  La mer à boire? zoals ik in 1989 zo keurig leerde van de sympathieke en terzake kundige docent Franse taalkunde Chris de Kok,  of toch eerder Après nous le deluge?  Voor beide valt wat te zeggen, maar in ieder geval  kunnen we van een aloude (en eveneens Franse) revolutie-leus een variant maken, althans wat betreft de toegang tot de huidige open communicatienetwerken: liberté, egalité en densité.

Frank Conjaerts studeerde af in de studierichting Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit (toen: Katholieke Universiteit) Nijmegen in 1992 en is mede-oprichter van studievereniging Babylon.