Change perspective op de Radboud Universiteit

Change Perspective. Je hebt het vast wel eens ergens op de universiteit gehoord of zien hangen en die spreuk komt er niet uit zichzelf. Bij onze studie leren we veel over de communicatie van allerlei bedrijven, maar hoe is dit eigenlijk geregeld hier op de universiteit? Om alle inside information hierover te krijgen, spraken wij met Marly Verhaeg. Zij werkt nu zo’n twee jaar als senior marketingcommunicatieadviseur op de afdeling Corporate Communicatie van dienst Marketing en Communicatie op de Radboud Universiteit.

De universiteit heeft een grote marketing en communicatiedienst met in totaal zo’n 70 werknemers . Deze dienst werkt op corporate niveau en gaat dus over de hele universiteit. De hele dienst is verdeeld in vier grote afdelingen die ook weer onderverdeeld zijn. Zo zijn er de afdelingen Corporate Communicatie, Onderwijsmarketing, Online Strategie en Infrastructuur en Relatieontwikkeling en Fondsenwerving. “De communicatie tussen deze afdelingen zelf verloopt opzich wel goed, maar je toch merkt dat iedereen echt met zijn eigen ding bezig is”, aldus Marly Verhaeg. Ze voegt hier aan toe dat het wel een hele open afdeling is, je loopt heel makkelijk bij elkaar naar binnen en het is totaal niet hiërarchisch. Ze zitten bijna allemaal bij elkaar op de kamer, alleen de directeur heeft een eigen kamer.

Hoewel de communicatieafdeling van de universiteit hetzelfde soort doelen en middelen heeft als ‘normale’ communicatieafdelingen binnen het bedrijfsleven, is het toch wel een hele andere soort organisatie. In een doorsnee bedrijf probeer je te voldoen aan de behoefte van de consument en probeer je jouw product of dienst daarop aan te passen. Bij de universiteit is dat heel anders; een opleiding ligt al redelijk vast en wordt niet zomaar veranderd naar hoe de ‘consument’ (de student dus) het wil hebben. Er worden geen echte reclamecampagnes ingezet om studenten te werven. Het gaat vooral om inhoudelijke voorlichting over onze opleidingen en studeren aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is de inzet van de communicatiemiddelen gericht op het uitnodigen van scholieren voor de open dag. Naast online werving doen ze dit door middel van contact met scholen. Er worden veel enquêtes gehouden onder studenten over hun wensen en behoeften. De resultaten hiervan worden gebruikt om een opleiding hierover te adviseren. De communicatieafdeling is er om faculteiten en leraren te ondersteunen, het is niet zo dat dingen echt aan hen opgelegd worden.

Naast studenten heeft de universiteit nog veel meer doelgroepen waar ze zich op richt. Zo zijn er natuurlijk de scholieren, die een hele grote groep vormen. Het is vooral belangrijk dat zij weten wanneer open dagen zijn, dat ze de juiste informatie over studies kunnen vinden en hier houden ze zich op de communicatieafdeling mee bezig. Daarnaast zijn de medewerkers zelf een belangrijke doelgroep. Niet alleen intern, maar ook extern: hoe kan de Radboud Universiteit zichzelf presenteren als aantrekkelijke werkgever? Verder is er ook veel contact met journalisten om wetenschappelijk onderzoek in de pers te krijgen en meer naamsbekendheid te krijgen. Ook bedrijven worden steeds belangrijker als doelgroep, omdat er steeds meer financiering vanuit deze doelgroep komt. Bovendien zijn bedrijven van belang in het kader van valorisatie. Dit houdt in dat wetenschappelijk onderzoek vertaald wordt naar de praktijk, wat de maatschappij kan met wat er onderzocht is.

Change perspective, een kreet die op veel plekken in de universiteit te zien is. Het is dan ook niet zozeer een campagne, maar echt een positionering. Het richt zich op veel verschillende doelgroepen en laat zien hoe de universiteit te werk gaat in tegenstelling tot andere universiteiten. Het is eigenlijk de eerste keer dat de universiteit zo’n brede positionering heeft en het is ontstaan bij de bèta faculteit. Zij hadden er behoefte aan om zichzelf beter te positioneren en hebben met een communicatiebureau gekeken wie zij zijn en wat zij doen. Uiteindelijk is daar change perspective uit gekomen en zijn ze geadviseerd dit niet alleen voor de faculteit, maar voor de hele universiteit te gebruiken. Na verschillende gesprekken en goedkeuring van de directeur en het college van bestuur waren ze er nog lang niet. Je kunt niet zomaar met een spreuk aankomen, maar er moeten ook echt duidelijke voorbeelden zijn van waarom je aan die spreuk voldoet. Een voorbeeld van change perspective is dat er hier op het Donders Instituut niet alleen onderzoek gedaan wordt vanuit de FNWI faculteit, maar ook vanuit het ziekenhuis en de sociale faculteit. Er wordt dus echt vanuit meerdere perspectieven naar een onderwerp gekeken.

Marly Verhaeg ziet geen hele grote veranderingen voor de toekomst. Een groot doel voor de komende tijd blijft reputatieverbetering. Er worden veel goede dingen gedaan op de universiteit en het is belangrijk dat de buitenwereld dat blijft zien. Daarnaast wordt internationalisering steeds belangrijker. Het doel is om meer internationale staff te krijgen, maar ook steeds meer studenten die naar het buitenland op uitwisseling gaan. Dit alles ligt vastgelegd in een officieel ‘Strategisch Plan’, met als thema change perspective. Een uitnodiging om met elkaar het perspectief te verbreden.

Wist je dat:
– Bij de afgelopen open dag in november de maximum capaciteit bereikt is. Het was daardoor een groot succes. Er wordt nu gekeken wat er gedaan kan worden om de capaciteit te vergroten.
– Een hele succesvolle campagne de Duidelijke Taal campagne was, geïnitieerd door de Letterenfaculteit. De campagne is ontstaan toen veel andere taalopleidingen hun talen samen gingen voegen tot taalwetenschappen.
– Er ook veel studentmedewerkers op de communicatieafdeling werken.